• AnaPath Center
  Giải phẫu bệnh - Hóa mô miễn dịch - FNA - PAP'SMEAR
  (Histopathology - Immunohistochemistry - FNA - PAP'smear)
  PAP’s CÔNG NGHỆ MỚI
  MAX-PREP, CY-PREP, CELLPREP, THINPREP, LIQUIPREP...
  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANAPATH
  » Đầu tư vận hành khoa Xét Nghiệm - Giải Phẫu Bệnh cho Bệnh Viện, Phòng Khám
  » Chẩn đoán Giải phẫu bệnh, Hóa mô miễn dịch, FNA, PAP’Smear
  » Thiết bị phòng xét nghiệm: Máy Giải phẫu bệnh, SH, HH, MD
  » Hóa chất xét nghiệm: Giải phẫu bệnh, SH, HH, MD

  Kỹ thuật GPB

  cl

  KỸ THUẬT CẮT LẠNH MẢNH MÔ

  jaic30-02-004-fig001

  Kỹ thuật cắt mảnh bệnh phẩm chuyển đúc trong Parafin

  csm_paraffin_embedded_tissue_f0ee638374

  KỸ THUẬT ĐÚC KHỐI PARAFIN

  khop-hoat-dich

  KHỬ CANXI CÁC BỆNH PHẨM XƯƠNG

  csm_paraffin_embedded_tissue_f0ee638374

  KỸ THUẬT VÙI PARAFIN

  8f78cf03-2b51-43d6-b8bb-7e183c43e8ad

  KỸ THUẬT NHUỘM PAPANICOLAOU

  csm_Sci_Lab_Histo_Lead0005_0495b6385a

  CỐ ĐỊNH BỆNH PHẨM BẰNG FORMOL ĐỆM TRUNG TÍNH

  Womans-reproductive-sysem-ADams

  PHẪU TÍCH BỆNH PHẨM SINH THIẾT CỔ TỬ CUNG

  Phẫu tích bệnh phẩm cắt bỏ tử cung do ung thư

  PHẪU TÍCH BỆNH PHẨM CẮT BỎ TỬ CUNG DO UNG THƯ

  boneweigertz

  Kỹ thuật nhuộm thường quy (H&E)

  Lên đầu trang