• AnaPath Center
  Giải phẫu bệnh - Hóa mô miễn dịch - FNA - PAP'SMEAR
  (Histopathology - Immunohistochemistry - FNA - PAP'smear)
  PAP’s CÔNG NGHỆ MỚI
  MAX-PREP, CY-PREP, CELLPREP, THINPREP, LIQUIPREP...
  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANAPATH
  » Đầu tư vận hành khoa Xét Nghiệm - Giải Phẫu Bệnh cho Bệnh Viện, Phòng Khám
  » Chẩn đoán Giải phẫu bệnh, Hóa mô miễn dịch, FNA, PAP’Smear
  » Thiết bị phòng xét nghiệm: Máy Giải phẫu bệnh, SH, HH, MD
  » Hóa chất xét nghiệm: Giải phẫu bệnh, SH, HH, MD

  Đầu tư và vận hành

  Nhiệm vụ: Công ty chúng tôi có chức năng đầu tư và vận hành trọn gói khoa xét nghiệm và giải phẫu bệnh cho bệnh viện và phòng khám với 100% vốn đầu tư của công ty.

  1. Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện, phòng khám định hướng chiến lược phát triển, tiếp cận công nghệ mới hiện đại trong nước và trên thế giới áp dụng cho phòng xét nghiệm và giải phẫu bệnh.
  2. Thực hiện công tác quản lý chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và hoàn tất đầu tư theo tiến độ chung của phòng khám, bệnh viện.
  3. Cung cấp toàn bộ về dịch vụ xét nghiệm, thiết bị, nhân sự, quản lý và chuyên môn của phòng xét nghiệm xứng tầm và lớn dần theo quy mô của bệnh viện và phòng khám.
  4. Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư và vận hành bao gồm: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và của phòng khám, bệnh viện.
  5. Thực hiện công tác quản lý, giám sát, quá trình vận hành một cách chuyên nghiệp.
  6. Thực hiện công tác nội kiểm, ngoại kiểm theo quy định.

  Lợi thế của bệnh viện và phòng khám

  1. Không cần mất vốn đầu tư
  2. Không tốn công về tuyển dụng và quản lý nhân sự
  3. Đáp ứng được mọi nhu cầu về phòng xét nghiệm và giải phẫu bệnh với quy mô và chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển của bệnh viện và phòng khám.

  Chi tiết vui lòng liên hệ Công ty TNHH TMDV KHOOL

  [A] Số 03 Tăng Bạt Hổ, P.12, Q.5, TP. HCM, Việt Nam
  [T] (08) 988 61 759 (08) 988 61 769
  [H] 0976 600 699
  [M] khool@anapath.vn
  [W] giaiphaubenh.vn – khool.vn – anapath.vn

  Lên đầu trang