• AnaPath Center
    Giải phẫu bệnh - Hóa mô miễn dịch - FNA - PAP'SMEAR
    (Histopathology - Immunohistochemistry - FNA - PAP'smear)
    PAP’s CÔNG NGHỆ MỚI
    MAX-PREP, CY-PREP, CELLPREP, THINPREP, LIQUIPREP...
    CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANAPATH
    » Đầu tư vận hành khoa Xét Nghiệm - Giải Phẫu Bệnh cho Bệnh Viện, Phòng Khám
    » Chẩn đoán Giải phẫu bệnh, Hóa mô miễn dịch, FNA, PAP’Smear
    » Thiết bị phòng xét nghiệm: Máy Giải phẫu bệnh, SH, HH, MD
    » Hóa chất xét nghiệm: Giải phẫu bệnh, SH, HH, MD

    Chẩn đoán PAP’S Smear

    Lên đầu trang